DestacatAnimem a presentar-se a la nova línia de subvencions...

Animem a presentar-se a la nova línia de subvencions per a l’impuls del català a les empreses

Un dels objectius principals de la Fundació Vincle des del seu naixement és treballar perquè l’ús del català a l’empresa i, per tant, en el món laboral, s’incrementi considerablement. Som conscients que en els darrers anys s’ha avançat, però encara queda molta feina per fer.

Un dels objectius principals de la Fundació Vincle des del seu naixement és treballar perquè l’ús del català a l’empresa i, per tant, en el món laboral, s’incrementi considerablement. Som conscients que en els darrers anys s’ha avançat, però encara queda molta feina per fer

En aquest sentit, cal celebrar que la Secretaria general de Política lingüística de la Generalitat de Catalunya va aprovar ara fa unes setmanes, des del Departament de Cultura, la Resolució CLT/3321/2023, de 28 de setembre, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l’impuls de la llengua catalana a les empreses (vegeu la resolució aquí).

Cal celebrar que la Secretaria general de Política lingüística de la Generalitat de Catalunya aprovi una nova línia de subvencions per a l’impuls de la llengua catalana a les empreses

D’acord amb la informació feta pública i que trobareu aquí, aquesta nova línia de subvencions “promou les actuacions següents: elaboració d’un pla lingüístic d’empresa i posada en marxa d’accions de foment de la llengua catalana previstes en aquest pla per a l’increment de l’ús del català en l’entorn laboral i per a l’oferta de productes i la prestació de serveis, a partir d’una anàlisi de la situació del català i de necessitats identificades”. Les empreses que s’hi presentin hauran d’aportar un mínim del 30% del cost total de l’actuació, mentre que el 70% restant serà subvencionat per la Secretaria general de Política lingüística.

A la convocatòria hi poden optar tota mena d’empreses: des de PIMEC a multinacionals, i tant empreses privades que són persones físiques com jurídiques. En queden excloses “les empreses en què una o més administracions públiques o entitats del sector públic tinguin una participació en el seu capital social superior al 50%”. Tampoc no s’hi poden presentar les fundacions ni les entitats.

La subvenció focalitza les accions en el foment del català en els productes i serveis de l’empresa, en activitats laborals i en la documentació interna i externa de l’empresa, i en la interacció lingüística a favor del català entre els professionals de les empreses. En canvi, no són subvencionables “la incorporació del català en productes tecnològics i la traducció de pàgines web, l’edició de llibres i revistes en qualsevol format i els cursos generals de coneixements de català”.

Aviat s’obrirà el termini de presentació de sol·licituds, concretament el 6 de febrer, i es tancarà el 21 del mateix mes.

No cal dir que la Fundació Vincle anima a tothom qui ho necessiti i que tingui voluntat de millorar la presència del català a la seva empresa a presentar-se en aquesta subvenció

No cal dir que la Fundació Vincle anima a tothom qui ho necessiti i que tingui voluntat de millorar la presència del català a la seva empresa a presentar-se en aquesta subvenció. Perquè la llengua / les llengües també es parlen molt en l’àmbit laboral, és a dir, en les empreses públiques i privades, i és molt important que els ciutadans que viuen en el nostre àmbit lingüístic facin un ús habitual del català en aquest àmbit, així com que els drets dels consumidors i usuaris siguin respectats i es pugui viure amb normalitat en català.

Si alguna empresa està interessada en aquestes subvencions, pot posar-se en contacte al nostre correu electrònic info @ fundaciovincle.cat i l’informarem.

Dades essencials de la subvenció

Nom de la subvenció: subvencions per a l’impuls de la llengua catalana a les empreses.

Administració impulsora: Secretaria general de Política lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

A qui va dirigida?: a les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, amb acreditació de distribució i comercialització de productes o serveis a Catalunya.

Qui en queda exclòs?: s’exclouen les empreses en què una o més administracions públiques o entitats del sector públic tinguin una participació en el seu capital social superior al 50%.

Enllaç bases específiques

Enllaç per a sol·licitar la subvenció

Termini de presentació de sol·licituds: entre el 6 i el 21 de febrer a les 14 h.

Notícies recents

Entrevista a Marc Monràs, empresari i ex-alt directiu de banca

Marc Monràs i Vinyes (Sabadell, 1947), actualment és empresari. Està casat, té dues filles i és avi de tres...

El llibre sobre el Corredor Mediterrani d’Eduard Gracia es presenta arreu

Unes setmanes enrere llistàvem les notícies dels diversos mitjans de comunicació que han parlat del llibre Bastons a les rodes:...

Entrevista a l’economista Guillem López-Casasnovas sobre el dèficit fiscal balear

El prestigiós catedràtic d’Economia Pública de la Universitat Pompeu Fabra, Guillem López-Casasnovas, respon diverses preguntes en el vídeo titulat...

Excel·lent acollida del llibre Bastons a les rodes: el Corredor Mediterrani i la lògica del poder a Espanya

El llibre Bastons a les rodes: el Corredor Mediterrani i la lògica del poder a Espanya, escrit per l’economista, professor...