Campanyes i estudisEl web “El català és negoci” es renova per...

El web “El català és negoci” es renova per arribar a nous públics

El 2021 la Fundació Vincle, amb la col·laboració de la Plataforma per la Llengua, va crear el web www.elcatalaesnegoci.cat, el qual fusionava dos webs anteriors (www.empresaencatala.cat i www.comerçencatala.cat), n’ampliava la informació i l’actualitzava. Després de funcionar durant més de tres anys en un format determinat, el web, i ara amb l’impuls de la Plataforma per la Llengua, ha estat novament actualitzat, s’ha canviat el format i s’ha traduït el seu contingut a l’anglès per arribar a nous públics. El web és una bona eina informativa tant per als empresaris de l’àmbit lingüístic de parla catalana com per a empresaris estrangers que vulguin conèixer quin és l’estat de la llengua catalana, quins territoris abraça, quins són els drets dels consumidors i quines són les normatives que obliguen les empreses a incorporar-lo.

El web és una bona eina informativa tant per als empresaris de l’àmbit lingüístic de parla catalana com per a empresaris estrangers que vulguin conèixer quin és l’estat de la llengua catalana, quins territoris abraça, quins són els drets dels consumidors i quines són les normatives que obliguen les empreses a incorporar-lo

“El català és negoci” és una campanya que la Fundació Vincle va elaborar a finals del 2020 i que pretén incidir en la presència de la llengua catalana en el món empresarial. De fet, la Fundació Vincle ja té una trajectòria pel que fa a accions fetes en el passat que treballen el camp de l’empresa. I actualment la fundació està reforçant l’argumentari i la dedicació perquè el dia de demà el català sigui un requisit obligatori per a tothom i en tots els sectors, públics i privats, per poder entrar en el món laboral. Així, la llengua a l’empresa és essencial com a factor de comunicació de cara als consumidors i clients, però també és un element clau en la responsabilitat social corporativa i en la integració dels nouvinguts. Per això és tan necessari un ús correcte del català, ja sigui en l’ús intern com en l’extern de l’empresa.

La llengua a l’empresa és essencial com a factor de comunicació de cara als consumidors i clients, però també és un element clau en la responsabilitat social corporativa i en la integració dels nouvinguts. Per això és tan necessari un ús correcte del català, ja sigui en l’ús intern com en l’extern de l’empresa

Aquesta presència del català a l’empresa s’articula principalment en dues direccions: d’una banda, el català com a llengua de treball a l’empresa (en els missatges interns, en la relació amb els treballadors, en la facturació, la comptabilitat, etc.); d’altra banda, el català com a llengua de relació per defecte amb els consumidors (web, catàleg i altres mitjans de difusió corporatius, l’atenció al consumidor oral o per escrit, l’etiquetatge, la publicitat, etc.). La Fundació Vincle treballa i treballarà intensament per la presència del català a l’empresa sigui una realitat.

Notícies recents

Natàlia Mas, consellera d’Economia i Hisenda, tancarà la presentació del llibre sobre el dèficit fiscal de l’economista Josep Reyner

NOTA DE PREMSA DE LA FUNDACIÓ VINCLE L’Honorable Senyora Natàlia Mas Guix, consellera d’Economia i Hisenda de la Generalitat de...

Presentem el llibre Dèficit fiscal, benestar dels ciutadans i competitivitat de l’economia catalana: una situació a revertir, de Josep Reyner

NOTA DE PREMSA DE LA FUNDACIÓ VINCLE L’economista Josep Reyner fa una nova aportació a la temàtica del dèficit fiscal...

Aquest Sant Jordi regala el llibre sobre el dèficit fiscal català de Josep Reyner i publicat per la Fundació Vincle

La Fundació Vincle acaba de publicar el llibre Dèficit fiscal, benestar dels ciutadans i competitivitat de l’economia catalana: una...

Animem a presentar-se a la nova línia de subvencions per a l’impuls del català a les empreses

Un dels objectius principals de la Fundació Vincle des del seu naixement és treballar perquè l’ús del català a...