Finalitat: Facilitar informació d’interès sobre l’entitat i informar els usuaris de les nostres activitats, esdeveniments i serveis.

Legitimació: Relació entre les parts en el marc de la navegació web o d’un contacte, subscripció o consulta a l’entitat.

Si no desitja rebre comunicacions informatives i promocionals per via electrònica o telefònica sobre activitats i/o serveis de FUNDACIÓ VINCLE faci’ns arribar un correu electrònic a dades @ fundaciovincle.cat

No es preveuen cessions de dades.

Drets: Accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament