Llengua i empresa

Estem molt habituats a fomentar la normalització de l’ús de la nostra llengua en les relacions entre les administracions i els ciutadans. Un dels aspectes transcendentals per normalitzar una llengua és, tanmateix, el món laboral i socioeconòmic. És en aquest àmbit on s’estableixen relacions i on les llengües adquireixen major o menor importància en funció del seu ús oral però també escrit tant entre els treballadors d’una mateixa empresa com entre els serveis que l’empresa ofereix de cara al públic. A més, cal tenir present que el coneixement d’una o més llengües dona als seus parlants igualtat oportunitats a l’hora d’aconseguir una feina o d’integrar-se en la societat, allò que anomenem ascensor social.

Objectius de la Fundació

Entre els objectius de la Fundació Vincle hi ha la integració i cohesió social, i això també afecta el món socioeconòmic. Poc temps després de la seva creació, la Fundació ja va impulsar campanyes que incidien en la presència de la llengua catalana en l’empresa i el seu ús en relació amb els consumidors, que han de veure els seus drets garantits, de la mateixa manera que per a l’empresa esdevé un punt fort pel que fa a la millora de la relació amb els seus clients. Amb l’objectiu d’ajudar a normalitzar la llengua catalana en el món socioeconòmic, la Fundació Vincle ha impulsat i impulsarà campanyes i serveis d’assessorament a les empreses perquè assoleixin els seus objectius d’una gestió lingüística correcta i respectuosa amb els seus consumidors, amb altres empreses i, en definitiva, amb l’entorn on actuen. I tot plegat inclou la bona aplicació de les normatives i la legislació del país que l’interpel·la.

La gestió del multilingüisme

Som conscients que avui dia moltes empreses desenvolupen la seva activitat en entorns multilingües, que és el món actual en el qual ens movem. Ara bé, aquest multilingüisme no és sinònim de mala gestió lingüística si tenim present quines han de ser les funcions de cada llengua segons el territori. En aquests sentit, totes aquelles funcions que puguin fer les llengües locals (les del lloc), no les han de fer les llengües globals. I així contribuirem a una ecologia de les llengües i a una preservació de la diversitat lingüística. Una bona gestió lingüística és, doncs, una font de benefici per a les empreses i una via de fidelització dels clients a la marca.