Llengua i Empresa

Històricament la Fundació Vincle sempre ha tingut la intenció d’incidir en la normalització de la llengua catalana en l’àmbit de l’empresa. Això significa crear sinergies a través del cercle virtuós empresa – Administració – consumidor. Pel que fa a la llengua, cadascú hauria de complir amb el seu rol: l’empresa en ser respectuosa amb la llei i els drets del consumidor pel que fa, també, a l’aspecte lingüístic; l’Administració ha d’ajudar i saber persuadir els empresaris amb les seves accions i fer complir la llei de manera intel·ligent i gradual; i el ciutadà consumidor, a banda de consumir amb responsabilitat, també ha de reclamar els seus drets lingüístics –entre d’altres– quan aquests són conculcats. Estem preparant un nou Pla de la llengua a l’empresa. Us n’informarem més endavant.

Creem el web “Al comerç, en català” per dur a terme unes bones pràctiques lingüístiques al comerç (2015)

La Fundació Vincle, amb la col·laboració de la Plataforma per la Llengua, ha llançat una nova eina per als establiments i comerços dels territoris de parla catalana, el web “Al comerç, en català. Normativa i bones pràctiques per a una bona atenció lingüística al comerç”.

www.comerçencatala.cat és un portal obert de consulta adreçat a tot tipus d’establiments per tal de realitzar una pràctica responsable pel que fa a la llengua en les relacions amb els clients.  L’eina inclou un apartat de bones pràctiques per àmbits amb propostes responsables en aspectes tan quotidians com l’atenció oral i escrita, la retolació o l’ús a les xarxes socials. Inclou també propostes en sectors específics com els bars i restaurants, els allotjaments turístics, les empreses d’assegurances, les agències de viatges o les entitats bancàries.

També es poden consultar recursos i la normativa que afecta a cada àmbit i 10 punts bàsics que tot comerç hauria de tenir en compte a l’hora d’adreçar-se al client.

Consulteu-la!

Presentem el web “Business in catalan” (2014)

La Fundació Vincle, amb la col·laboració de la Plataforma per la Llengua, ha creat el web businessincatalan.cat Es tracta de la versió en anglès del web empresaencatala.cat, la qual vol informar i estimular a les empreses estrangeres que operen a Catalunya i a les terres de parla catalana perquè usin més i millor la llengua catalana en els seus productes i en la relació amb els seus clients, treballadors i l’Administració.

Vegeu-la aquí.

Convenis amb la Confederació de Comerç de Catalunya i amb la Fundació CECOT (2012)

El 14 de desembre de 2012 la Fundació Vincle va signar un acord de col·laboració amb la Confederació de Comerç de Catalunya, i el 17 de desembre del 2012 va signar un altre acord de col·laboració amb la Fundació CECOT Persona i Treball. En tots dos casos, l’objectiu del conveni és difondre i promoure accions conjuntes amb les entitats perquè el català sigui encara més present i més habitual en el sector del comerç, del treball i de les empreses com a llengua pròpia i oficial de Catalunya, i també incorporar l’element lingüístic dins de la responsabilitat social de les empreses i ajudar-les a adaptar-se als entorns cada cop més internacionalitzats i multilingües.

Presentem el nou web pel català a l’empresa (2012)

Amb la voluntat de divulgar continguts realitzats per la Fundació Vincle i que puguin ser útils a la societat, presentem aquí els web Empresaencatala.cat és una eina elaborada per la Fundació Vincle i la Plataforma per la Llengua per a totes aquelles empreses que tinguin els següents propòsits:

  • introduir el català d’acord amb la legislació i amb una bona pràctica lingüística
  • aprofundir o completar un pla d’actuació de l’ús del català en relació amb el consumidor i altres àmbits de l’empresa

Empresaencatala.cat, per motius de legislació, s’adreça a totes les empreses o multinacionals que comercialitzen els seus productes o serveis a Catalunya i, per tant, ho fan a l’empara de les Lleis aprovades al Parlament de Catalunya. Tot i així, l’aplicació de les pràctiques proposades pot fer-se extensiva a tot el domini lingüístic de la llengua catalana. Així, per exemple, una empresa que actua a València, a Andorra o a Mallorca pot desenvolupar exactament les mateixes directrius i pràctiques proposades per a Catalunya. De fet sovint es fa referència a la legislació específica d’aquests territoris.

Els continguts d’Empresaencatala.cat tracten tant el vessant legal, el comercial, com el de la responsabilitat social.

Presentació de la guia i el desplegable A l’empresa, en català (2011-2012)

Si l’objectiu bàsic de l’empresa és aconseguir els màxims beneficis amb la plena satisfacció del client, sortosament l’ús normal del català acompleix ambdós requisits: és plenament rendible econòmicament i afavoreix i condiciona la qualitat del servei amb el client. El document que presentem no és només una eina per a totes aquelles empreses que vulguin introduir el català en els criteris bàsics d’actuació, sinó també un suport per a totes aquelles altres que vulguin aprofundir o completar un pla d’actuació pel que fa l’ús de la llengua catalana en relació amb el consumidor o client, amb els grups d’interès i amb el funcionament intern de l’empresa; un manual de bones pràctiques. Podríem dir que es tracta d’un seguit de pautes mínimes si volem actuar amb responsabilitat, i a la vegada una referència per solucionar alguns dubtes. A més, ho vol fer de manera senzilla i fàcil, útil, i pensant justament amb l’empresariat o persones responsables del disseny i decisió d’aquestes polítiques.

La Fundació Vincle i la Plataforma per la Llengua van publicar el llibret A l’empresa en català. Un mercat d’oportunitats. Manual per a unes bones pràctiques lingüístiques a l’empresa (2011). Per tal de divulgar d’una manera més senzilla el missatge també se’n va fer una versió resumida en desplegable.

La guia es va presentar al Cercle d’Economia, a Barcelona, el 15 de maig de 2012 amb la presència de diverses autoritats, organitzacions empresarials i empresaris. Uns mesos més tard, el 31 de gener de 2013, es va presentar a la Cambra de Comerç de Girona.

Podeu consultar la guia clicant aquí: 2011 Manual A l’empresa en català
i el desplegable aquí: 2011 Desplegable A l’empresa en català