Transparència

La Fundació Vincle posa a disposició pública informacions d’interès ciutadà relatives a la institució en compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquesta llei dóna resposta a la demanda social que exigeix una major transparència sobre el funcionament de les administracions, incloent-hi el reconeixement d’un dret ampli d’accés a la informació pública.