En aquest apartat concentrem tot el material publicat per la Fundació Vincle en els diversos àmbits treballats, sigui com a organització impulsora o com a col·laboradora.

Arrelament

Material de Vincle

Manual de vocabulari bàsic per al sector de les telecomunicacions (2020)

2020

Diagnosi de la situació sociolingüística districte 6 (2019)

2019

El català, llengua d’oportunitats al comerç de Sabadell. Vocabulari de botigues de roba català-xinès

2019

El català, llengua d’oportunitats al comerç de Sabadell. Vocabulari de basars català-xinès (2019)

2019

El català, llengua d’oportunitats al comerç de Sabadell. Vocabulari de fruita i verdura català-xinès (2019)

2019

El català, llengua d’oportunitats al comerç de Sabadell. Vocabulari de bars català-xinès (2019)

2019

La vitalitat del català als establiments comercials al districte 6è de Sabadell (2019)

2019

El català, llengua d’oportunitats al comerç de Sabadell. Vocabulari de la carnisseria català-castellà-àrab-àrab (2018)

2018

El català, llengua d’oportunitats al comerç de Sabadell. Vocabulari de bars català-castellà-xinès-àrab (2018)

2018

El català, llengua d’oportunitats al comerç de Sabadell. Vocabulari de la fruiteria català-castellà-xinès-àrab (2018)

2018

El català, llengua d’oportunitats al comerç de Sabadell. Vocabulari del forn de pa català-castellà-xinès-urdú (2018)

2018

Vocabulari bàsic en català i urdú per als treballadors i treballadores del sector del taxi (2014)

2014

Vocabulari bàsic en català per als treballadors i treballadores de la restauració xinès-català (2011)

2011

Vocabulari bàsic en català per als treballadors i treballadores de la restauració urdú-català (2011)

2011

Vocabulari bàsic en català per als treballadors i treballadores de la restauració àrab-català (2011)

2011

Vocabulari bàsic en català per als treballadors i treballadores de la restauració anglès-català (2011)

2011

Vocabulari bàsic en català per als treballadors i treballadores de la restauració castellà-català (2011)

2011

El català també és meu. Guia per a nous i futurs parlants de català / El catalán también es mío. Guía para nuevos y futuros hablantes de catalán (guia edició Sabadell) (2011)

2011

El català també és meu. Respostes per als futurs parlants de català (tríptic edició Sabadell) (2011)

2011

El català també és meu. Guia per a nous i futurs parlants de català / El catalán también es mío. Guía para nuevos y futuros hablantes de catalán (guia completa) (2010)

2010

Euroregió Mediterrània

Informe EuroMedi - Josep Reyner

2020

El podeu comprar a les llibreries o bé demaneu-lo aquí: info @ fundaciovincle.cat (preu 24 €)

Informe EuroMedi (versió resumida) - Josep Reyner

2020

Integració europea o marginació espanyola - Eduard Gracia

2021

EuroMedi Report - Josep Reyner

2021

Bastons a les rodes: el Corredor Mediterrani i la lògica del poder a Espanya - Eduard Gracia

2022

Integració europea o marginació espanyola (2a edició) - Eduard Gracia

2023

Llengua i empresa

El català és negoci, a l'empresa i el comerç (2021)

2021

A l’empresa, en català. Un mercat d’oportunitats. Manual per a unes bones pràctiques lingüístiques a l’empresa (desplegable) (2011)

2011

A l’empresa, en català. Un mercat d’oportunitats. Manual per a unes bones pràctiques lingüístiques a l’empresa (guia completa) (2011)

2011

Notaries

Estudi sobre usos lingüístics a les oficines notarials de Catalunya. Estudi sobre els usos lingüístics i la presència del català (2018)

2018

Turisme

Benvinguts a Catalunya. Un país i una llengua per descobrir (desplegable en català-anglès-castellà-francès-alemany) (2011)

2011

Política lingüística

Manifest en suport del català "Només hi faltes tu" (2022)

2022

Propostes del patronat de la Fundació Vincle per a una nova política lingüística a Catalunya (2022)

2022