La Fundació

La Fundació Vincle neix el 2008 amb la voluntat de treballar per una societat cohesionada i inclusiva en tots els àmbits, focalitzant sobretot els esforços en la llengua catalana com a element cohesionador.

Des de principis del segle XXI que la societat ha experimentat unes transformacions de gran transcendència social, i encara més els darrers anys fruit de la puixança de les noves tecnologies, les quals han propiciat tota mena de noves oportunitats, noves formes de treball, noves maneres de comunicar-ser i, també, noves problemàtiques, entre altres aspectes.

Actualment, la Fundació Vincle té tres línies principals de treball: en primer lloc, la cohesió i l’extensió de l’ús de la llengua catalana entre la població nouvinguda o que ja fa un cert temps que va arribar al nostre país; en segon lloc, l’increment de l’ús del català en el món de l’empresa, ja sigui entre els seus treballadors o bé entre tots els productes i serveis que ofereix una empresa estàndard; i, en tercer lloc, la difusió de les discriminacions i els desequilibris d’inversions que pateix l’anomenada Euroregió Mediterrània, que principalment inclou els territoris de Catalunya, València i Illes Balears.

Objectius

De conformitat amb el seu ideari, la Fundació té per finalitats:

 1. Promoure l’ús de la llengua catalana i difondre la cultura catalana entre les persones nouvingudes que resideixen als territoris de parla catalana.
 2. Treballar per una societat cohesionada i inclusiva amb ciutadans de ple dret, que assumeix la interculturalitat com a valor.
 3. Aconseguir que el català esdevingui la llengua comuna, de cohesió social i d’interrelació entre totes les persones del nostre àmbit lingüístic.
 4. Promoure els drets culturals i la consciència lingüística i nacional i els drets del consumidor.
 5. Garantir i promoure l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits perquè hi sigui present com a llengua de ple dret.
 6. Defensar els drets lingüístics i culturals de les persones que parlen català i de les que viuen als territoris de parla catalana, pel que fa a aquesta llengua.
 7. Impulsar i col·laborar en campanyes de normalització lingüística de la llengua catalana.
 8. Treballar per a la inserció laboral.
 9. Desenvolupar accions comunitàries d’inserció.

Qui som? 

Actualment el patronat de la Fundació Vincle està format per 15 membres, que són els següents:

 • Òscar Escuder i de la Torre – President
 • Mar Forcada i Nogués – Secretària
 • Roger Torrents i Serra – Tresorer
 • Daniel Mundet i Cerdan – Vocal
 • Teresa Casals i Rubio – Vocal
 • Francesc Marco Palau – Vocal
 • Antoni Royo i Pérez – Vocal
 • Marc Monràs i Vinyes – Vocal
 • Josep Maria López i Llaví – Vocal
 • Xavier Albertí i Oriol – Vocal
 • Josep Lluís Segú – Vocal
 • Mireia Plana i Franch – Vocal
 • Josep Maria Canyelles i Pastó – Vocal
 • Joan Font i Fabregó – vocal
 • Jaume Fàbrega i Vilà – vocal