Avís Legal

Condicions generals

Totes i cadascuna de les planes web localitzables sota el domini fundaciovincle.com i els seus respectius subdominis i subdirectoris, així com el seu contingut, són propietat de la Fundació Vincle, amb domicili social al passeig de Gràcia, 12, 1a, 08007 Barcelona, amb NIF número G-64913817, constituïda per temps indefinit i inscrita al registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2513.

L’accés al lloc web i la utilització dels seus continguts i serveis, s’ha d’efectuar d’acord amb la legislació vigent en matèria de marques, noms comercials, patents, propietat intel·lectual i industrial, i serveis de la informació, així com qualsevulla legislació concordant aplicable.