Espanya, capital París

Espanya, capital París. Tots els camins porten a Madrid és un llibre imprescindible per a qualsevol ciutadà, amb independència de les seves idees, que vulgui entendre amb claredat quina és la intenció permanent de l’Estat espanyol: convertir Madrid en la capital total. Fa 300 anys Felip V fixa a Madrid el «km 0» de les […]

Euram 2010. La via europea

Euram 2010. La via europea és una reflexió sobre la necessitat d’adoptar una nova perspectiva econòmica, geogràfica i fins i tot empresarial per a fer front als reptes del segle XXI. El País Valencià, Catalunya i les Illes Balears, amb les prolongacions cap a Andorra i la Catalunya del Nord i també cap Aragó i […]

Informe EuroMedi

L’Informe EuroMedi. Anàlisi de les potencialitats de l’Euroregió Mediterrània i de les limitacions que li són imposades analitza, en 13 grans temàtiques, 60 apartats i uns 150 gràfics i taules, les fortaleses i les febleses de tots tres territoris a través de dades objectives de fonts públiques i privades d’índole diversa. Unes informacions sobre l’Euroregió […]

Informe EuroMedi [versió resumida]

Sinopsi: L’Euroregió Mediterrània, formada principalment per Catalunya, València i Illes Balears, és una realitat econòmica sòlida del sud d’Europa que té un gran potencial, però que topa amb importants impediments, per poder-se desplegar, causats pel mateix Estat espanyol. L’ofec econòmic a la qual és sotmesa i una manca d’inversions públiques en infraestructures són dos exemples […]