Informe EuroMedi

L’Informe EuroMedi. Anàlisi de les potencialitats de l’Euroregió Mediterrània i de les limitacions que li són imposades analitza, en 13 grans temàtiques, 60 apartats i uns 150 gràfics i taules, les fortaleses i les febleses de tots tres territoris a través de dades objectives de fonts públiques i privades d’índole diversa. Unes informacions sobre l’Euroregió que, al llarg del volum, es comparen amb les dades d’altres comunitats autònomes espanyoles que en general són més beneficiades i que algunes de les quals, molt importants pel seu pes poblacional, no són autosuficients i que depenen sine die d’altres territoris. L’Euroregió Mediterrània, formada principalment per Catalunya, València i Illes Balears, és una realitat econòmica sòlida del sud d’Europa que té un gran potencial, però que topa amb importants impediments, per poder-se desplegar, causats pel mateix Estat espanyol. L’ofec econòmic a la qual és sotmesa –amb un mal sistema de finançament– i una manca d’inversions públiques en infraestructures són dos exemples nítids d’aquest maltractament crònic. En aquest sentit, les Illes Balears aporten a les arques de l’Estat entre un 11 i un 15% del PIB, Catalunya un 8,4% i València un 5-6%, però el retorn per part de l’Estat és exigu. Mentrestant, el “Gran Madrid” és molt beneficiat en virtut de la seva capitalitat. Cal subratllar que bona part del malestar social té el seu origen en aquest maltractament econòmic i en la falta d’inversions que pateix l’Euroregió. I aquest malestar agreuja la situació quan bona part de la població valenciana, catalana i balear no és conscient que cada cop més els seus governs autonòmics, que són els més propers al ciutadà, tenen més limitacions per atendre les seves necessitats i impulsar el creixement del seu territori. L’informe adverteix que si en els propers anys no hi ha un canvi substancial en aquestes polítiques que depenen sobretot de la voluntat del Govern espanyol, es pot comprometre greument la viabilitat i el desenvolupament dels territoris valencià, balear i català. És urgent, doncs, la creació de sinergies i unir esforços entre els territoris de l’Euroregió per assolir objectius comuns en favor del progrés general de les persones.

Comprar el llibre: el podeu trobar a les llibreries o demaneu-lo aquí: info @ fundaciovincle.cat