Informe EuroMedi [versió resumida]

Sinopsi: L’Euroregió Mediterrània, formada principalment per Catalunya, València i Illes Balears, és una realitat econòmica sòlida del sud d’Europa que té un gran potencial, però que topa amb importants impediments, per poder-se desplegar, causats pel mateix Estat espanyol. L’ofec econòmic a la qual és sotmesa i una manca d’inversions públiques en infraestructures són dos exemples nítids d’aquest maltractament crònic. En aquest sentit, les Illes Balears aporten a les arques de l’Estat entre un 11 i un 15% del PIB, Catalunya un 8,4% i València un 5-6%, però el retorn per part de l’Estat és exigu. Mentrestant, el “Gran Madrid” és molt beneficiat en virtut de la seva capitalitat. Aquest opuscle és una versió molt resumida i divulgativa de l’Informe EuroMedi. Anàlisi de les potencialitats de l’Euroregió Mediterrània i de les limitacions que li són imposades, de Josep Reyner, i amb la col·laboració de Jordi Manent, que la Fundació Vincle dona a conèixer a la ciutadania perquè sigui conscient d’una situació no volguda que ja depassa la gestió –per molt bona que sigui– que puguin fer els governs autonòmics. És urgent, doncs, la creació de sinergies i unir esforços entre els territoris de l’Euroregió per assolir objectius comuns en favor del progrés general de les persones. L’Euroregió Mediterrània, formada principalment per Catalunya, València i Illes Balears, és una realitat econòmica sòlida del sud d’Europa que té un gran potencial, però que topa amb importants impediments, per poder-se desplegar, causats pel mateix Estat espanyol. L’ofec econòmic a la qual és sotmesa –amb un mal sistema de finançament– i una manca d’inversions públiques en infraestructures són dos exemples nítids d’aquest maltractament crònic. En aquest sentit, les Illes Balears aporten a les arques de l’Estat entre un 11 i un 15% del PIB, Catalunya un 8,4% i València un 5-6%, però el retorn per part de l’Estat és exigu. Mentrestant, el “Gran Madrid” és molt beneficiat en virtut de la seva capitalitat. Cal subratllar que bona part del malestar social té el seu origen en aquest maltractament econòmic i en la falta d’inversions que pateix l’Euroregió. I aquest malestar agreuja la situació quan bona part de la població valenciana, catalana i balear no és conscient que cada cop més els seus governs autonòmics, que són els més propers al ciutadà, tenen més limitacions per atendre les seves necessitats i impulsar el creixement del seu territori. L’informe adverteix que si en els propers anys no hi ha un canvi substancial en aquestes polítiques que depenen sobretot de la voluntat del Govern espanyol, es pot comprometre greument la viabilitat i el desenvolupament dels territoris valencià, balear i català. És urgent, doncs, la creació de sinergies i unir esforços entre els territoris de l’Euroregió per assolir objectius comuns en favor del progrés general de les persones.

Descarrega’l aquí