Des de la Fundació Vincle recomanem una sèrie de publicacions, d’autors i d’ideologies ben diverses, el contingut de les quals és interessant i que reflecteixen algunes de les preocupacions, inquietuds i objectius de la Fundació Vincle. Lògicament, la recomanació d’aquestes lectures no vol dir que des de la Fundació es comparteixi la totalitat del que s’hi expressa.

Espanya, capital París

Espanya, capital París. Tots els camins porten a Madrid és un llibre imprescindible per a qualsevol ciutadà, amb independència de les seves idees, que vulgui entendre amb claredat quina és la intenció permanent de l’Estat espanyol: convertir Madrid en la capital total. Fa 300 anys Felip V fixa a Madrid el «km 0» de les […]

Euram 2010. La via europea

Euram 2010. La via europea és una reflexió sobre la necessitat d’adoptar una nova perspectiva econòmica, geogràfica i fins i tot empresarial per a fer front als reptes del segle XXI. El País Valencià, Catalunya i les Illes Balears, amb les prolongacions cap a Andorra i la Catalunya del Nord i també cap Aragó i […]

Informe EuroMedi

L’Informe EuroMedi. Anàlisi de les potencialitats de l’Euroregió Mediterrània i de les limitacions que li són imposades analitza, en 13 grans temàtiques, 60 apartats i uns 150 gràfics i taules, les fortaleses i les febleses de tots tres territoris a través de dades objectives de fonts públiques i privades d’índole diversa. Unes informacions sobre l’Euroregió […]

Informe EuroMedi [versió resumida]

Sinopsi: L’Euroregió Mediterrània, formada principalment per Catalunya, València i Illes Balears, és una realitat econòmica sòlida del sud d’Europa que té un gran potencial, però que topa amb importants impediments, per poder-se desplegar, causats pel mateix Estat espanyol. L’ofec econòmic a la qual és sotmesa i una manca d’inversions públiques en infraestructures són dos exemples […]