Latest tweets

  • Loading tweets...

Informe EuroMedi

L’Informe EuroMedi. Anàlisi de les potencialitats de l’Euroregió Mediterrània i de les limitacions que li són imposades analitza, en 13 grans temàtiques, 60 apartats i uns 150 gràfics i taules, les fortaleses i les febleses de tots tres territoris a través de dades objectives de fonts públiques i privades d’índole diversa. Unes informacions sobre l’Euroregió […]