Presentació

La Fundació Vincle neix amb la voluntat de treballar per tal que la nostra societat estigui cohesionada i sigui inclusiva en tots els àmbits, incloent-hi el de la llengua.

En els darrers anys la societat catalana ha experimentat unes transformacions de gran transcendència social. La gestió de la diversitat i la integració de totes les persones han de basar-se en el respecte cap a les diferències, però alhora ho han de fer en el marc d’un projecte comú per poder ser membres de la societat en igualtat d’oportunitats i llibertats. Aquestes oportunitats difícilment es podran assolir si no hi ha una integració lingüística.

Amb aquest objectiu d’integració i cohesió social, la Fundació Vincle centra el seu treball en un dels principals pilars de la societat: el món socioeconòmic.

La Fundació Vincle, doncs, ofereix serveis a les empreses per ajudar-les a fer una correcta gestió lingüística en les seves relacions amb el consumidor i amb altres empreses sempre tenint present:

  • que les empreses desenvolupen la seva activitat en entorns multilingües i,
  • que una bona gestió lingüística és una font de benefici per a les empreses i una via de fidelització dels clients a la marca.