Què diuen els consumidors?

Atenció al client:

El 85% creu que qui ven ha de fer un esforç per adaptar-se a la llengua de la persona consumidora.

Al 25% els molesta que els atenguin en castellà quan s’han dirigit en català a qui ven.


Etiquetatge:

El 46% prefereix el català, el 29% és indiferent pel que fa a la llengua i el 25% s’estima més el castellà.

El 51% opina que no prendria la decisió en funció de la llengua de l’embalatge, el 39% preferiria el producte etiquetat en català i el 10% preferiria l'etiquetat en castellà.


Publicitat:

El 30% veu el missatge amb més simpatia si és en català, el 26% creu que és positiu però no veuria el missatge amb més simpatia, el 42% considera que el missatge no es veu amb més ni amb menys simpatia perquè estigui fet en català i el 2% tindria una percepció negativa si el missatge fos en català.

Actituds dels consumidors catalans davant l’ús comercial del català. M. Montserrat Aguilera (basat en un estudi encarregat per l’Institut de Sociolingüística Catalana, 1992).