Objectius fundacionals

  1. Promoure l’ús de la llengua catalana i difondre la cultura catalana entre les persones nouvingudes que resideixen als territoris de parla catalana.
  2. Treballar per una societat cohesionada i inclusiva amb ciutadans de ple dret, que assumeix la interculturalitat com a valor.
  3. Aconseguir que el català esdevingui la llengua comuna, de cohesió social i d’interrelació entre totes les persones del nostre àmbit lingüístic.
  4. Promoure els drets culturals i la consciència lingüística i nacional i els drets del consumidor.
  5. Garantir i promoure l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits perquè hi sigui present com a llengua de ple dret.
  6. Defensar els drets lingüístics i culturals de les persones que parlen català dins del territori de parla catalana.
  7. Impulsar i col·laborar en campanyes de normalització lingüística de la llengua catalana.